Stāsti par ēdienu – Metenis| 3.daļa

Stāsti par ēdienu – Metenis| 3.daļa

Labdien, draugi!

Ir pirmdiena, ir  65. diena un 10. nedēļa 2017. gadā. 🙂

Vai zinājāt, ka vārds “svētki” senāk attiecies tikai uz Ziemassvētkiem. Vēlāk tas ir paplašinājies un attiecināts uz citiem svinību gadījumiem. Tagad šis vārds ir ļoti izplatīts un iegājies. Bet vārds “godi” attiecas uz visu, kas saistīts ar cilvēka mūža gaitu: krustabas, kāzas, bēres, cilvēku godināšana pēc nāves.

Tikko nosvinējām Meteņus, kas ir vieni no svētkiem ar dziļām, latviskām iezīmēm (svin 7 nedēļas pirms Lieldienām)! Metenī iet ķekatās, visādi ampelējas, spēlējas un atvadās no vecā gada. Un domāju, ka ne par velti vēl ir sniegs, kurš daudziem nu jau līdz brošai. 🙂

IMG_20170304_173044.jpg
Saulkrasti Meteņa laikā | Foto: Christianne Zimmermann

Svinamās dienas jāaplūko kopā ar trādīcijām. Tad nu lūk – Metenis simbolizē pavasara atmodu, pavasara spēka ierašanos. Seno latviešu gads sākas ar tā saucamo Meteņa dienu. Vārds “metai” lietuviešiem nozīmē gadu, bet romiešiem un grieķiem – griešanās vietu. Metenī iesākas pavasaris, tā ir svināmā diena! Šie svētki ir personificēti un Metenis raksturots šādi – atnāk kā spēcīgs vīrs, ko sagaida latviešu dzimta un tuvi, tāli radi, jo Metenī vizinās un brauc sērst. Metenis atnes svētību!

Ar Meteni saistās vizināšanās lejā no kalna, lai vasarā neēstu odi un lini augtu. Kurš tālāk aizvizinājies, tam garāki lini. 🙂 Šajos gada sākuma svētkos  daudz darbošanās ar un ap bērniem, jo te saskatāma analoģija ar bērnu – gads ir jauns, tas vēl ir bērna kārtā. Daudziem svētkiem, bet šiem jo īpaši, piedienas jautrība un kustība.

IMG_20170304_171255.jpg
Saulkrasti Meteņa laikā | Foto: Christianne Zimmermann

Kā katriem svētkiem bijuši savi zināmi ēdieni, tā Meteņdienā vārīja grūdeni ar cūkas galvas pusi. Ēstas arī cūkas kājas un citi īpaši ēdieni. Nama mātes jau agri  cepušas pīrāgus, plāceņus. Vēlāk gājuši Meteni dzīt, kas izpaudies ar dažādām atrakcijām. Viena no tām – kāpuši klētsaugšā vai uz rijas, un bērni apakšā turējuši maisus, kuros Metenis tad pīrāgus metīšot un zelta pogas. Pīrāgus metuši vienu pēc otra, bet pēc tam uzlējuši bērniem ūdeni virsū. Tā bērni tikuši izjokoti. Citas atrakcijas stāsta par to, kā bērnus no kalna vizinājuši. *

IMG_20170222_165000.jpg
“Metens nāk, Metens nāk, Ko Metens atnesīs? Cūkas ausi atnesīs, Miežu miltu plācenīti.” -Par latviskiem uzlūko tos svētkus, kam veltītas latviešu tautas dziesmas, dainas.| Vieta –  Saulkrasti, Latvija | Foto: Christianne Zimmermann

 

Lai mums lielisks šis pavasara gaidīšanas laiks! Lai vairojas spēks un enerģija satikt pavasari! Lai top!

*atsauce – žurnāls Labietis (1936)

 Leave a Reply